Rekeningnummer voor giften : NL 42 INGB 0008 1127 32 voor stichting kleingebaar. Dank u

€20.00